Rechtspraak

31/03/2020

175 - VOETBAL - Financial fair-play - Verhaal ingesteld tegen een beslissing van de Licentiecommissie waarin een sanctie van 62.500€ werd opgelegd wegens het laattijdig indienen van het controleverslag van de door de algemene vergadering benoemde commissaris – De datum waarop de betekening van de beslissing gebeurt, is niet de datum waarop de aangetekende brief bij de post werd aangeboden maar de principiële datum zoals voorzien in artikel 53 bis Ger. W. - Geen vreemde oorzaak, overmacht of imprevisie, noch verzachtende omstandigheden - De sanctie dient een legitiem doel en is objectief verantwoord - De sanctie heeft evenwel een disproportioneel karakter. De totale omvang van de sanctie is van die aard dat zij de mogelijkheden tot aanwerving en het behoud van spelers zou kunnen beïnvloeden, bijzonder rekening houdend met de coronacrisis - Geen uistel van sanctie - Sanctie gereduceerd naar 30.000€ - Eiser veroordeeld tot de kosten

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord