Rechtspraak

31/01/2020

167 - VOETBAL - Wedstrijd definitief stopgezet door de scheidsrechter ingevolge een stroompanne aan de verlichting (artikel B1518.4 van het bondsreglement) - Gebrek aan objectieve vaststelling van de lichtsterkte op het moment van de gedeeltelijke stroomonderbrekingen - Het scheidsrechtersverslag is onvoldoende gemotiveerd om een beoordelende instantie a posteriori in de mogelijkheid te stellen om de beslissing van de scheidsrechter om de wedstrijd te staken marginaal te toetsen - De in artikel B1518.4 van het bondsreglement omschreven oorzaken van overmacht zijn inzake toepasselijk - Beroep ontvankelijk en gegrond verklaard - Vernietiging van de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal. De gestaakte wedstrijd dient integraal te worden herspeeld.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord