Rechtspraak

02/12/2019

159 - VOETBAL - Samenstelling van de provinciale reeksen – Het arbitragecollege mag niet in de plaats komen van de federale instanties voor de samenstelling van de reeksen of het vaststellen van criteria voor de reeksindeling – Het arbitragecollege moet nagaan of de beslissing voldoende is gemotiveerd en is gebaseerd op objectieve en voorzienbare criteria om een mogelijke indruk van willekeur te voorkomen – Het arbitragecollege oordeelt in casu dat de beslissingen niet adequaat gemotiveerd zijn en foutief zijn – De geleden schade bestaande uit het verlies van een reële kans op de realisatie van de verwachte winst en uit de gemaakte kosten wordt naar billijkheid begroot op het forfaitair bedrag van 1.000€.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord