Rechtspraak

15/10/2019

160 - RUITERSPORT - Niet-selectie voor WK "eventing" Jonge Paarden 2019, categorie van 6-jarige paarden – Verzoeker derde op gepubliceerde lijst van nominatief geselecteerden – Paard van ruiter niet fit-to-compete bevonden bij veterinaire keuring – Dierenarts afgevaardigd door KBRSF – Gebrekkige organisatie van keuring – Verhaal tegen de niet-selectie – Ingewilligd

Het arbitragecollege is van oordeel dat, omdat er geen beroep mogelijk is tegen medische keuringen voor selecties voor "eventing", de - enige - keuring, die beslissend voor het wel of niet mogen deelnemen aan de wedstrijden, zo dient te worden georganiseerd dat de subjectiviteit, die inherent is aan de visuele keuring, zo weinig mogelijk tot discussie aanleiding geeft. Een extern orgaan moet de genomen beslissing nadien kunnen beoordelen binnen zekere grenzen. Bovendien is het aangewezen dat de bevindingen van de keurende dierenarts, als die gevraagd worden door de eigenaar van het paard, zo snel mogelijk aan deze worden meegedeeld, zodat die weet wat precies de redenen zijn geweest voor een afkeuring.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ruitersport

Zoek op trefwoord