Rechtspraak

22/08/2019

156 - VOETBAL - Samenstelling van de reeksen - De enkele arbiter mag niet in de plaats komen van het bevoegde orgaan bij het vaststellen van criteria voor de reeksindeling, behalve als deze criteria onredelijk of irrelevant lijken - Deze criteria dienen te worden vastgesteld in normen die toegankelijk zijn voor de clubs en duidelijk zijn geformuleerd, en naar behoren en zonder discriminatie te worden toegepast - De betrokken clubs zijn op de hoogte van de toegepaste regels, die noch onredelijk noch irrelevant zijn - De discriminatie waarover verzoekster zich beklaagt is niet vastgesteld – Vordering ongegrond verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord