Rechtspraak

13/06/2019

145 - VOETBAL - Weigering van de KBVB om een fusieaanvraag goed te keuren omwille van een contractueel dispuut tussen één de van de clubs die de fusie aanvraagt en een derde club die in de procedure tussenkomt - Verzoek tot bemiddeling gericht aan het BAS - Eiseressen voeren aan dat de aanvraag tot fusie voldoet aan alle vereisten van artikel B326 van het Bondsreglement - Het arbitraal college oordeelt dat de KBVB zijn beslissing in beraad kan houden aangezien een gegronde reden daarvoor bestaat, te weten de onzekerheid die voortvloeit uit de overeenkomst tussen één van de eiseressen en de vrijwillig tussenkomende partij.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord