Rechtspraak

20/06/2019

149 - VOETBAL – Licentie voor jeugdploegen “ELITE label” – Verplichting om voldoende te investeren in de infrastructuur: de Pro League oordeelt dat een erfpacht of een eigendomstitel vereist is (met betaling van de onroerende voorheffing) – Het arbitragecollege is van mening dat een voldoende investering op een duurzame wijze tevens kan worden aangetoond door een overeenkomst van terbeschikkingstelling waarbij de club zelf instaat voor de kleine reparaties en de kosten van onderhoud. Dit wordt niet uitdrukkelijk uitgesloten door het reglement van de Pro League. 3 extra punten voor het aanbieden van profcontracten aan spelers jonger dan 19 jaar - Beroep ontvankelijk en in bepaalde mate gegrond – Toekenning van het ELITE label - Daar de club stukken heeft bijgebracht na de beslissing van de Pro League worden de kosten van de arbitrage ten laste van de club gelegd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord