Rechtspraak

20/06/2019

151 - VOETBAL – Toekenning van het "ELITE label" voor jeugdploegen - De aanvragende club moet op duurzame wijze voldoende investeren in het beheer van een jeugdcentrum – Deze verplichting wordt nageleefd indien de club een langlopende huurovereenkomst heeft waarbij de club zelf instaat voor de kosten van beheer en onderhoud. Dit wordt niet uitdrukkelijk uitgesloten door het reglement van de Pro League - Daar de bestreden beslissing genomen werd vooraleer de club de stukken heeft bijgebracht die tot de navolgende beslissing van het arbitragecollege hebben geleid, worden de kosten van de arbitrage volledig ten laste van de club gelegd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord