Rechtspraak

10/05/2019

141 - VOETBAL - Nieuwe stukken ingediend buiten de termijn – Geen sanctie – Toekenning van de licentie maar kosten ten laste van de verzoekster en van de vrijwillig tussenkomende partij

Het arbitragecollege stelt vast dat de termijn van 12 uur voor de indiening van nieuwe stukken overeenkomstig artikel P421.23 van het Bondsreglement licht werd overschreden maar dat deze bepaling geen sanctie meer voorziet in haar laatste versie. Aangezien de partijen ter zitting hun standpunten over deze nieuwe stukken hebben uiteengezet is er geen grond om die stukken uit het debat te weren.

Het arbitragecollege oordeelt dat er geen elementen zijn die wijzen op een risico op discontinuïteit onder meer in het licht van de twee “comfort letters” die door verzoekster werden overgelegd. De licentie moet worden toegekend.

Aangezien verzoekster niet voldeed aan de voorwaarden om een licentie te bekomen op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen oordeelt het arbitragecollege dat de KBVB financieel niet mag worden benadeeld en vallen de kosten ten laste van verzoekster en van de vrijwillig tussenkomende partij.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord