Rechtspraak

31/08/2018

126 - VOETBAL - Spreekkoren van supporters tijdens voetbalmatch – "Al wie niet springt, dat is een Jood" – Racistische of beledigende manifestaties tegenover een bepaalde bevolkingsgroep – Geen bewijs van bijzondere wil om aan te zetten tot discriminatie, haat of geweld – Vrijspraak door Geschillencommissie Hoger Beroep voor Profvoetbal – Bondsparket in beroep – Beroep afgewezen als ongegrond

Artikel B307.2 van het Reglement van de KBVB bepaalt dat elke discriminatie van een land, een persoon of een groep personen op basis van ras, geslacht, taal, godsdienst, politiek of om elke andere reden is streng verboden, op straffe van schorsing of schrapping. Door in artikel B307.3 van het Bondsreglement wél te verwijzen naar de algemene rechtsbeginselen, de bepalingen van openbare orde en de nationale, regionale en communautaire wetgeving ter zake en in leden 1 en 2 niet, is deze regelgeving op zijn minst niet consistent en zelfs onduidelijk, welke tot voordeel van de VZW Beerschot-Wilrijk strekt. Daarom gaat het arbitragecollege er van uit dat een bijzonder opzet is vereist, wil er sprake zijn van discriminatie en/of beledigende uitlatingen op grond van ras, huidskleur, taal, godsdienst of afkomst. Een dergelijk voornemen is niet bewezen en kan in de gegeven omstandigheden niet worden afgeleid uit de tekst van het spreekkoor, nu niet wordt betwist dat de supporters van R. Antwerp FC zelf de aanduiding "Joden" al decennia als geuzennaam gebruiken. Dat het spreekkoor niet werd aangeheven in een wedstrijd tegen R. Antwerp FC zelf, is niet relevant nu beide concurrerende clubs in dezelfde nacompetitie waren betrokken.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord