Rechtspraak

26/07/2018

127 - RUITERSPORT - Kosten gevraagd door de Federatie in het kader van de deelname aan het kampioenschap endurance voor junioren in Lissabon – Betwiste factuur – Engagement genomen door de Federatie om de kosten van verblijf en maaltijden van de ruiters te betalen – Onduidelijkheid in de uitleg en documenten bezorgd aan de deelnemers – Vordering gedeeltelijk gegrond

Het arbitragecollege vindt dat de kosten met betrekking tot de competitie in kwestie die de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie voor haar rekening dient te nemen deze zijn die de Federatie voor de competitie had aangegeven te zullen betalen, nl. de kosten van verblijf en van de maaltijden van de ruiters. Het college oordeelt dat de verblijfkosten en andere uitgaven van de begeleiders niet ten laste van de Federatie vallen.

Overigens vindt het college dat de Federatie, overeenkomstig artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, geen relevant argument kan trekken uit het feit dat de eigenares van het paard geen vergoeding heeft gevraagd voor het ter beschikking stellen van haar paard, aangezien dit volgt uit een akkoord tussen de eigenaars van het paard en de eisers dat los staat van de zaak.

Tenslotte stelt het arbitragecollege vast dat de procedure had vermeden kunnen worden, indien de Federatie tenmiste meer duidelijkheid had gegeven en nauwkeuriger was geweest in de documenten en uitleg verstrekt aan de eisers, na, maar vooral vóór de competitie voor wat betreft de kosten die zij ten laste zou nemen.

Trefwoord: Ruitersport

Zoek op trefwoord