Rechtspraak

12/06/2018

82 - VOETBAL - Third Party Ownership - Boete opgelegd door FIFA aan voetbalclub Seraing met verbod om spelers gedurende vier seizoenen in te schrijven - Klachten ingediend bij de KBVB door concurrerende clubs tegen Seraing om een speler te hebben opgesteld die omwille van de sanctie niet speelgerechtigd was - Sanctie en boete opgelegd door Geschillencommissie van KBVB aan club Seraing - Vermindering van de periodes van verbod van transfers beslist door het TAS na een beroep van Seraing tegen de beslissing van de FIFA - Beslissing van Geschillencommissie van KBVB zonder voorwerp geworden na uitspraak van het TAS - Akkoord tussen de partijen om de procedurekosten bij het BAS ten laste van de KBVB te leggen

Het arbitragecollege stelt vast dat de KBVB van oordeel is dat de beslissing van de Geschillencommissie van de KBVB zonder voorwerp is geworden als gevolg van de beslissing van de TAS. De beslissing van de Geschillencommissie moet bijgevolg vernietigd worden, zowel voor wat betreft de forfaitscores toegekend aan Seraing en de punten toegekend aan haar tegenstrevers als voor wat betreft de boete opgelegd aan Seraing.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord