Rechtspraak

12/06/2018

122 - VOETBAL - Licentie - Nieuwe stukken ingediend door verzoekster - Geen beletsel meer om licentie toe te kennen - Kosten ten laste van verzoekster

De verzoekster heeft haar situatie tijdens de procedure in orde gebracht, maar zij voldeed niet aan de voorwaarden om een licentie te bekomen op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen, zodat de kosten van de arbitrageprocedure ten haren laste moeten gelegd worden.

De tussenkomende partij dient steeds de kosten voor haar rekening te dragen, omdat de kosten van een verzoek tot vrijwillige tussenkomst ten bewarende titel altijd ten laste vallen van de verzoekster die een tussenkomst vraagt en omdat deze partij geen veroordeling vraagt van een andere partij.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord