Rechtspraak

31/07/2017

114 - RUITERSPORT - Niet-selectie voor WK dressuur voor jonge paarden - Selectie gebaseerd op reglement KBRSF en bepalingen/guidelines van FEI en World Breeding Championschip for Young Horses - Strengere voorwaarde gehanteerd door KBRSF - 75% voorwaarde van de FEI - Technische score en kwaliteitsscore - Verhaal tegen de niet-selectie - Afwijzing

De F.E.I. geeft de nationale federaties de vrijdheid om haar eigen beoordelingssysteem voor een selectie voor het wereldkampioenschap te hanteren, op voorwaarde dat dit minstens zo streng is als dit van de F.E.I.. Ook al heeft de KBRSF niet van meet af aan duidelijk bekendgemaakt dat, los van de rangschikking volgens de nationale normen, kandidaten die in aanmerking wensten te komen voor deelneming aan het WK, in ieder geval tenminste een score van 75% volgens de berekeningswijze van eht F.E.I. (nl. enkel de kwalitatieve beoordeling) dienden te behalen, heeft dit onzorgvuldigheid niet tot gevolg dat de door de KBRSF gehanteerde berekeningswijze manifest onredelijk en dus onrechtmatig is.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ruitersport

Zoek op trefwoord