Rechtspraak

09/08/2017

110 - VOETBAL - Wijziging benaming van club - Weigering door Uitvoerend Comité van KBVB - Verwarring - Verhaal tegen beslissing van Uitvoerend Comité - Voorgestelde nieuwe benaming van club voldoende onderscheidend

De door eiseres voorgestelde benamingen zijn geen benamingen als bedoeld in artikel 303.12 leden 2, 3 en 4 KBVB Reglement. In deze zaak is alleen de toetsing van de voorgestelde benaming aan het criterium van verwarringsgevaar aan de orde volgens artikel 303.12 lid 1 KBVB Reglement. In casu zijn de door de club voorgestelde benamingen "Yellow Blue Supporterskring Beveren, afgekort Yellow Blue SK Beveren, voldoende onderscheiden van de namen van andere voetbalverenigingen, waarin de bestanddelen "SK Beveren" voorkomen.


Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord