Rechtspraak

10/08/2017

108 -VOETBAL - Verbreking door twee spelers van hun arbeidsovereenkomst - Dagvaarding in kortgeding opgestart door de spelers om aansluiting bij nieuwe club te bekomen - Aansluiting van twee spelers door KBVB bij nieuwe club - Vraag van eiseres tot opschorting van aansluiting van spelers bij nieuwe club - Verklaring van onbevoegdheid van Geschillencommissie Hoger Beroep voor Profvoetbal - Beroep tegen beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep voor Profvoetbal - Afwijzing

Krachtens artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek, kan RWS niet voor het eerst in deze procedure van hoger beroep de veroordeling van de KBVB vragen. Niets belette de Geschillencommissie Hoger Beroep van het Profvoetbal om te oordelen over de voorgelegde vorderingen, zowel over de speelgerechtigheid van de spelers in kwestie als over de vordering tot schadeloosstelling ingediend door RWS, zonder zich te moeten uitspreken over de modaliteiten en de geldigheid van de verbreking van de arbeidsovereenkomst. RWS zou geenszins gedwongen uitvoering kunnen vragen van de overeenkomst die verbroken werd door de spelers en dit ongeacht het motief van deze verbreking. Het is niet aangetoond dat Lierse vrijwillig zou hebben meegewerkt aan de verbreking van de arbeidsovereenkomst door de spelers.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord