Rechtspraak

10/05/2017

102 - VOETBAL - Licentie - Verzoek tot vrijwillige tussenkomst van derde voor betaling saldo van beweerde vordering - Geen tussenkomst zonder akkoord van partijen - Partijen niet akkoord - Foutieve vermelding van verzoeker - Geen nietigheid indien geen belangenschade - Openstaand saldo schuld geen beletsel om licentie toe te kennen.

Artkel 421 KBVB Reglement vermeldt limitatief welke partijen het recht hebben om verhaal aan te tekenen tegen eindbeslissingen van de licentiecommissie. De derde die niet onder deze limitatief opgegeven categorie├źn valt, kan enkel tussenkomen in de voorwaarden van artikel 22 BAS-Reglement en artikel 1709 Ger.W. en heeft bijgevolg de toestemming nodig van de andere partijen om vrijwillig te kunnen tussenkomen.

Het openstaande saldo van de vordering van de derde is geen beletsel om de licentie toe te kennen aan de club.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord