Rechtspraak

08/05/2017

104 - VOETBAL - Licentie - Verhaal van een andere club tegen de toekenning van de licentie - Afwijzing van het verhaal

Het scheidsgerecht besluit, net zoals de Licentiecommissie reeds had gedaan, dat de club voldoet aan de voorwaarden om een licentie voor het volgend seizoen te bekomen. De verschillende argumente van de eiseres om zich te verzetten tegen de licentie worden verworpen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord