Rechtspraak

04/05/2017

101 - VOETBAL - Arbeidsovereenkomst van speler als betaalde sportbeoefenaar beîndigd in onderling overleg tijdens lopend seizoen - Heraansluiting van speler onder statuut van amateur buiten toegestande periode - Puntenverlies wegens opstelling van niet-speelgerechtigde voetbalspeler - Weigering van tussenkomst derden - Onvolledige samenstelling evocatiecommissie KBVB - Geen quorum voorgeschreven - Vernietiging beslissing beroepscomité KBVB.

Er is geen goede reden om de bepaling van artikel 528.2 KBVB Reglement toepasselijk te achten in het seizoen volgend op het seizoen waarin de overeenkomst met de speler in gemeen overleg werd beëindigd. Indien deze bepaling ook bij het volgende seizoen toepassing zou krijgen, zou er immers een niet te begrijpen verschil bestaan tussen de regeling voor de speler einde contract (die het volgende seizoen kan heraansluiten en speelgerechtigd is ongeacht het moment van heraansluiting, mits heraansluiting voor 15 maart), en de speler wiens contract in gemeen overleg is beëindigd (en van wie de speelgerechtigheid in het volgende seizoen zou afhangen van de vraag of hij zich tijdens de toegestane periodes heeft heraangesloten).

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord