Rechtspraak

28/04/2017

103 - VOETBAL - Licentie - Nieuwe stukken ingediend door verzoekster - Geen beletsel meer om licentie toe te kennen - Kosten ten laste van verzoekster

De verzoekster heeft haar situatie tijdens de procedure in orde gebracht, maar zij voldeed niet aan de voorwaarden om een licentie te bekomen op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genoemen, zodat de kosten van de arbitrageprocedure ten haren laste moeten gelegd worden.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord