Rechtspraak

24/03/2017

95 - VOLLEY-BALL - Tuchtsanctie van speler omwille van incidenten tijdens match - Boete opgelegd aan club - Geldigheid van arbitrageverslag - Onontvankelijkheid van arbitrageverslag van match ingeval handtekening ontbreekt

Ingeval een arbitrageverslag van een match niet is ondertekend, is het onontvankelijk overeenkomstig artikel 3848 lid 2 van het huishoudelijk reglement. Indien een dergelijk verslag gediend heeft om de in het huishoudelijk reglement voorziene commissies te vatten, wordt de procedure ab initio als nietig beschouwd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Volleybal

Zoek op trefwoord