Rechtspraak

20/02/2017

93 - VOETBAL - Incidenten die geleid hebben tot de definitieve stopzetting van de wedstrijd - Niet-toekenning van punten verbonden aan de wedstrijd tussen de twee clubs - Organiseren van wedstrijd met gesloten deuren - Verhaal tegen beslissing van Geschillencommissie hoger beroep KBVB

De arbitragebedingen ten gunste van het BAS in de reglementen van sportfederaties zijn geldig, aangezien het werd vastgesteld dat de procedureregels van het BAS de garanties van een behoorlijk proces niet miskennen.

Aangezien werd vastgesteld en overigens niet betwist werd dat de incidenten die tot de definitieve stopzetting van de wedstrijd hebben geleid te wijten zijn aan sommige supporters van de twee clubs, is het beginsel zelf van een objectieve en solidaire aansprakelijkheid van de twee clubs gerechtvaardigd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord