Rechtspraak

27/12/2016

92 - VOETBAL - Vergissing van scheidsrechter inzake speler die fout beging tijdens match - Vergissing gecorrigeerd op wedstrijdblad - Annulatie van rode kaart - Betwisting over aard van vergissing - Vergissing in feite en niet in rechte - Afwijzing van verhaal tegen beslissing van Bureau Arbitrage KBVB

De vergissing begaan door een scheidsrechter berust in dit geval op een feit (vergissing over de persoon) en niet in het recht (verkeerde toepassing of interpretatie van een regel). In toepassing van artikel 1439 van het Reglement van de KBVB, is er geen beroep mogelijk tegen beslissingen van de scheidsrechter over feiten in verband met het spel, zelfs wanneer de scheidsrechter deze fout erkent na de hervatting van het spel.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord