Rechtspraak

17/11/2016

88 - HOCKEY - Geen arbitrageovereenkomst ondertekend tussen partijen - Aanstelling van arbiter voor verweerster door Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel op eenzijdig verzoek van eisers - Procedure in derdenverzet tegen deze beslissing door verweerster KBHB - Bepalingen inzake arbitrage van BAS in statuten en in huishoudelijk reglement van KBHB - Overeenkomst tussen KBHB, LFH en VHL - Reglement van Internationale Hockey Federatie - Afwijzing van bevoegdheid van scheidsgerecht

Noch artikel 22 van de statuten van de KBHB, noch artikel 31 van het huishoudelijk reglement van de KBHB kunnen de KBHB dwingen om een arbitrage van het BAS te aanvaarden. Het exclusieve recht van de KBHB om al dan niet de arbitrage van het BAS te weigeren kan zonder twijfel bekritiseerd worden, maar dit volstaat niet om te stellen dat artikel 31 van het huishoudelijk reglement een discriminatie in de behandeling van haar leden instelt. De bevoegdheid van het BAS kan evenmin gerechtvaardigd worden op basis van het reglement van de International Hockey Federatie(FIH), omdat het niet het recht voorziet om tegen een tuchtmaatregel van een nationale sportfederatie hoger beroep in te stellen op internationaal vlak.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Hockey

Zoek op trefwoord