Rechtspraak

08/09/2016

86 - RUGBY – Fout van de beheerder van het kampioenschap om een club met een forfaitscore te hebben gesanctionneerd – Onregelmatige beslissing die een andere club de mogelijkheid ontneemt een disciplinaire procedure op te starten tegen de club waartegen de onregelmatige beslissing was genomen – Aansprakelijkheid van de FBRB – Evaluering van verlies van kans – Onmogelijkheid om de schade te herstellen door behoud in 1e divisie – Forfaitaire vergoeding ex aequo et bono begroot

De schade geleden door de eiseres als gevolg van de fout van de aangestelde van verweerster kan niet hersteld worden door het behoud van de club in de eerste dvisie van het kampioenschap. Het scheidsgerecht begroot het verlies van een kans ex aequo et bono en houdt daarbij rekening met de criteria ingeroepen door eiseres (vermindering van sponsoringinkomsten, schade inzake de reputatie van de club, vertrek van sommige spelers naar andere clubs, moeilijkheden om nieuwe spelers te recruteren,..), maar eveneens met de onzekerheid van de kans dat de eiseres zou hebben kunnen bekomen dat de schade zich niet zou hebben gerealiseerd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Rugby

Zoek op trefwoord