Rechtspraak

25/07/2016

81 - DOPING - Volleybal - PV van niet-presentatie voor antidopingcontrole - Onvoldoende bewijs van vrijwillige onttrekking aan antidopingcontrole - Opheffing van de sanctie

Wanneer niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de speler er van verwittigd werd dat hij zich aan een antidopingcontrole moest onderwerpen, is het niet voldoende in rechte bewezen dat de speler, zoals hem verweten wordt, zich vrijwillig aan de antidopingcontrole heeft onttrokken.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Doping

Zoek op trefwoord