Rechtspraak

13/05/2016

VOETBAL - Licentie - Continuïteit van club niet verzekerd - "Comfort letter" - Afwijzing

Het arbitragecollege merkt op dat er talrijke precieze, ernstige en samenvallende feiten zijn, die getuigen van een weinig strikt beheer van de club en van financiële moeilijkheden die fundamenteel twijfels doen rijzen over de bewering dat de continuïteit van de club kan verzekerd worden voor het volgende seizoen. Het arbitragecollege stelt vast dat de "comfort letter" van de sponsor en belangrijke financiële steun niet dwingend lijkt voor diegene die deze verleende, en dat deze wordt verleend door een vennootschap waarvan het arbitragecollege geenszins de solvabiliteit kan nagaan en, tenslotte, dat deze niet uitvoerbaar lijkt.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord