Rechtspraak

25/04/2016

VOLLEYBAL - Tuchtsanctie van speler - Zwaardere sanctie in beroepsinstantie - Geen motief - Behoud van sanctie in eerste aanleg

Het arbitragecollege stelt vast dat de beroepscommissie in de motivering van haar beslissing geen enkele bijzondere omstandigheid heeft vermeld, waarmee volgens haar rekening diende gehouden te worden om de beslissing genomen in eerste aanleg te herzien, en het ziet dan ook niet de rechtvaardiging noch de opportuniteit van een nieuwe en strengere straf in de beroepsinstantie ten aanzien van de speler.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Volleybal

Zoek op trefwoord