Rechtspraak

15/09/2014

VOETBAL - Speler - Loonachterstal - Veroordeling - Dading - Niet-betaling

De club die ingebreke blijft de bedragen te betalen die zij krachtens een dading na veroordeling verschuldigd is, wordt veroordeeld tot betaling van die bedragen vermeerderd met de intresten en de boete.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord