Rechtspraak

04/10/2012

2 - VOETBAL-INTERNATIONALE TRANSFER-AFGIFTE VAN HET INTERNATIONAAL TRANSFERCERTIFICAAT DOOR DE KBVB ZONDER VOORAFGAANDELIJKE RAADPLEGING VAN DE CLUB-FOUT-SCHADE-OORZAKELIJK VERBAND

Hoewel de KBVB, met schending van artikel 922.21 van zijn reglement, heeft nagelaten vooraf het akkoord te vragen van de club waaraan de speler was toegewezen alvorens een internationaal transfercertificaat af te leveren, kan die fout niet leiden tot schadevergoeding aan de voormelde club wegens het ontbreken van oorzakelijk verband tussen die fout en de vermeende schade.

De speler was immers op het ogenblik van de transferaanvraag niet meer aan de club toegewezen daar hij voordien zijn arbeidsovereenkomst wegens zware fout eenzijdig had beƫindigd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord