Rechtspraak

06/03/2013

5 - DOPING - POSITIEVE CONTROLE - RECHTVAARDIGING

Noch het overleggen van een medisch getuigschrift dat het gebruik van verboden middelen om therapeutische redenen voorschrijft, noch een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming wegens therapeutische noodzaak, kunnen, a posteriori, een positieve dopingcontrole rechtvaardigen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Doping

Zoek op trefwoord