Rechtspraak

30/04/2013

11 - VOETBAL - LICENTIES - BEROEP TEGEN DE WEIGERING DOOR DE LICENTIECOMMISSIE IN BEROEP - GEEN NIEUWE ELEMENTEN - BEVESTIGING BESTREDEN BESLISSING

Wanneer de eiser tot staving van zijn beroep tegen de weigering door de Licentiecommissie in beroep om een licentie toe te kennen geen enkel argument of stuk voorlegt, bevestigt het arbitragecollege de bestreden beslissing.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord