Rechtspraak

02/05/2013

13 - VOETBAL-LICENTIES-WEIGERING LICENTIE TOE TE KENNEN DOOR LICENTIECOMMISSIE BEVESTIGD IN HOGER BEROEP WEGENS ONTBREKEN VAN GETUIGSCHRIFTEN EN ANDERE BEWIJSKRACHTIGE STUKKEN-VOORGELEGD OP DE ZITTING VAN HET BAS-TOEKENNING VAN DE LICENTIE

De beslissing tot weigering van een licentie die genomen is door de licentiecommissie en in hoger beroep is bevestigd op grond dat bepaalde getuigschriften en bewijskrachtige elementen ontbreken, kan door het BAS worden vernietigd als die getuigschriften en elementen op de zitting van het BAS alsnog worden voorgelegd. In dat geval kent het BAS de licentie toe.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord