Rechtspraak

21/05/2013

10 - VOETBAL-ARBITRAGEOVEREENKOMST NIET ONDERTEKEND DOOR VERWEERDER-OVEREENKOMST ONDERTEKEND DOOR BEIDE PARTIJEN-BEDING DAT HET BAS BEVOEGDHEID VERLEENT OM ELK GESCHIL UIT DE OVEREENKOMST TE BESLECHTEN

Zelfs wanneer de verweerder de arbitrageovereenkomst niet ondertekent, is de zaak geldig aanhangig gemaakt bij het BAS op grond van het beding in de door de partijen ondertekende overeenkomst dat het BAS de bevoegdheid verleent om uitspraak te doen over elk geschil uit die overeenkomst.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord