Rechtspraak

12/09/2013

19 - ZAALVOETBAL-Stijger naar 1ste klasse-Toekenning van een licentie aan een derde-Onderzoek-Belang

Wanneer bij het BAS een zaak aanhangig wordt gemaakt door een arbitrageovereenkomst waarbij de partijen het BAS verzoeken hun hele geschil te beslechten, is het BAS bevoegd om de eventuele regelmatigheid te onderzoeken van de licentie die aan een derde partij is toegekend, als dat onderzoek noodzakelijk is om het geschil te beslechten.

Het BAS voert dat onderzoek evenwel niet uit wanneer, met toepassing van het FUTSAL reglement, de eiseres in geen geval aanspraak kan maken op de plaats in eerste klasse van de club die onregelmatig een licentie zou hebben verkregen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal

Zoek op trefwoord