Rechtspraak

05/12/2013

21 - RUGBY - Verkiezing van nationale afgevaardigden - Berekening van de meerderheid - Bindend advies van het BAS

Bij de verkiezing van de nationale afgevaardigden dient de meerderheid te worden berekend aan de hand van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden, inclusief de onthoudingen en de nietige stemmen.

Het BAS neemt enkel kennis van het geschil zoals dat in de arbitrageovereenkomst is omschreven en kan bijgevolg de beslissing van de algemene vergadering niet vernietigen en beperkt zich tot "een bindend advies".

De partijen hebben zich ertoe verbonden dat advies na te leven.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Rugby

Zoek op trefwoord