Rechtspraak

23/12/2013

22 - TRIATLON - Betwisting inzake toepassing transferreglement - Verweerder - Niet ontvankelijjk

De vordering die de eiseres voor het arbitragecollege instelt tegen de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan en niet tegen de tegenpartij in eerste aanleg, is niet ontvankelijk.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Triatlon

Zoek op trefwoord