Rechtspraak

02/05/2014

VOETBAL - Licenties - Hoger beroep - Verwerping - Criterium van de continuïteit

Wanneer de eiseres op het ogenblik van de zitting niet alle voorwaarden vervult die zijn opgesomd in artikel 406.12 van het KBVB-reglement, kan haar geen licentie worden verleend en hoeft het criterium van de continuïteit niet te worden onderzocht.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord