Rechtspraak

02/05/2014

VOETBAL - Competitievervalsing - Begrip

Het aanknopen van onderhandelingen of het treffen van een akkoord inzake transfers volstaat op zich niet voor competitievervalsing daar deze niet kan bestaan uit onachtzaamheid of gebrek aan voorziening, er moet immers gepoogd of effectief gehandeld worden met een welbepaalde doelstelling met name de competitie te willen vervalsen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord