Rechtspraak

09/05/2014

VOETBAL - LICENTIES - WEIGERING - BEVESTIGING DOOR HET BAS - KORT GEDING - DAGVAARDING VAN HET BAS - NIET ONTVANKELIJKHEID

De rechtsgrond op grond waarvan een rechtscollege dat uitspraak heeft gedaan over een zaak kan worden gedaagd geeft in hoofde van de eiser blijk van een op zijn minst originele en vermetele kijk op de rechtsprekende functie en op het beginsel van de scheiding van de machten. De vordering moet derhalve niet ontvankelijk worden verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord