Rechtspraak

03/06/2014

VOETBAL - Faillissement - Overdracht van patrimonium.

Artikel 2016 van het reglement van de KBVB dat met name bepaalt dat de overnemende club onmiddellijk de zekere, vaststaande en opeisbare schuld van de overdragende club moet aanzuiveren, geldt voor elke overdracht van patrimonium van een club, inclusief het stamnummer. Dat artikel heeft een algemene draagwijdte en is bijgevolg ook van toepassing bij overdracht na faillissement.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord