Rechtspraak

18/07/2014

VOETBAL - Kort geding - Vordering tot opschorting van de uitvoering van de arbitrale beslissing in afwachting van de beslissing ten gronde - Niet-ontvankelijkheid en ten overvloede niet gegrondheid.

De rechter in kort geding, die kennisneemt van een vordering tot dringende voorlopige maatregelen strekkende tot schorsing van een beslissing van het BAS, die de beslissing bevestigt die eiseres onder meer tot degradatie veroordeelt, tot de rechtbank van eerste aanleg ten gronde uitspraak zal hebben gedaan, verklaart de vordering niet ontvankelijk aangezien de beslissing van het BAS gezag van gewijsde heeft en enkel kan worden tenietgedaan door een beslissing die de uitspraak vernietigt of wijzigt, wat niet tot de bevoegdheid van de rechter in kort geding behoort.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord