Rechtspraak

29/07/2014

VOETBAL - Overeenkomst tussen voetbalmakelaar en speler - Beëindiging - Gegronde reden - Schadevergoeding

Wanneer het arbitragecollege vaststelt dat de gegronde reden, die tot staving van de beëindiging van de overeenkomst tussen een voetbalmakelaar en speler wordt aangevoerd, niet voldoende is aangetoond en dat evenmin is aangetoond dat de verweerder zijn contractuele verplichtingen zwaarwichtig en voortdurend heeft verzuimd, veroordeelt het de partij die de overeenkomst heeft beëindigd tot het betalen van schadevergoeding waarvan het bedrag door het college wordt bepaald.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord