Rechtspraak

21/08/2014

RUITERSPORT - Selectie - Bevoegd orgaan - Criteria - Voorwerp arbitrage

Wanneer een nationale sportbon bij een selectie voor een internationale wedstrijd zijn eigen reglement schendt, vernietigt het arbitragecollege die selectie; wanneer uit de bewoordingen van de arbitrageovereenkomst blijkt dat beide partijen de definitieve beslissing over de grond van het geschil aan het arbitragecollege opdragen, mede gelet op de hoogdringendheid, beslist het Hof, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de selectie van de eiseres te bevelen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ruitersport

Zoek op trefwoord