Rechtspraak

10/12/2014

VOETBAL - Sanctie met uitstel - Opheffing uitstel

Een sanctie met uitstel, behalve een schorsing, wordt pas effectief wanneer de gesantioneerde een inbreuk pleegt die daadwerkelijk met een soortgelijke sanctie wordt bestraft.

Wanneer een nieuw reglement een gunstiger regime invoert, door bijvoorbeeld het uitstel tot één jaar te beperken, komt dit regime ook ten goede aan diegenen die onder het oude regime was gestraft.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord