Rechtspraak

02/01/2015

ARBITRAGE - Vordering tot vernietiging van een arbitragebeslissing - Rechtbank van eerste aanleg - Art.1704.2.d. (oud) Ger.W. - Art.1704.2.g. (oud) Ger.W. - Verwerping

Wanneer de rechtbank van eerste aanleg , waarbij een vordering tot nietigverklaring van een arbitrale beslissing aanhangig is gemaakt, vaststelt dat het BAS niet meer heeft toegekend dan gevorderd en dat de partijen ter zitting van het BAS de gelegenheid hebben gekregen hun standpunten uiteen te zetten, beslist ze dat noch art. 1704.2.d. (oud) noch art. 1704.2.g. (oud) van het Gerechtelijk Wetboek zijn geschonden en wijst ze bijgevolg de vordering af.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Arbitrage

Zoek op trefwoord