Rechtspraak

13/02/2015

DOPING - Wielersport - Positieve test - Sanctie

De verwarring ten gevolge van twee dopingcontroles binnen een korte tijdspanne waarvan de eerste negatief was en bovendien gedekt werd door een medisch getuigschrift en van de warrige bevoegdheden bij een eerste inbreuk, verantwoordt de vernietiging van de beslissing die een effectieve schorsing van één jaar oplegt en de beslissing die een formele berisping oplegt.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Doping

Zoek op trefwoord