Rechtspraak

09/04/2015

VOETBAL - Evenredigheid - Toepassing

Wanneer het Arbitragehof vaststelt dat er een onevenwicht bestaat tussen de voordelen die volgen uit een beslissing van een orgaan van de KBVB en de onmiddellijke nadelen daarvan voor de betrokken club, beslist het de specifieke sanctie op te leggen ingeval van misbruik van recht, te weten de beperking van dat recht tot de normale uitoefening ervan.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord