Rechtspraak

27/04/2015

VOETBAL - Licenties - Weigering - Beroep - Continuïteit - Toekenning

Wanneer het arbitragecollege heeft beslist dat de eiseres thans de in artikel 407.1 Reglement KBVB gestelde algemene voorwaarden vervalt, en vervolgens vaststelt dat, niettegenstaande het budget op aleatoire en onzekere grondslagen is opgesteld, de doorslaggevende en herhaalde steun van een onderneming de continuïteit van de club waarborgt, verleent het een licentie aan de club.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord