Rechtspraak

05/05/2015

VOETBAL - Licenties - Weigering - Hoger beroep - Beoordeling continuiteit - Toekenning

Wanneer het arbitragecollege heeft vastgesteld dat de algemene voorwaarden van artikel 407.1 van het Bondsreglement zijn vervuld en vervolgens oordeelt dat de theoretisch opeisbare schuld door een lening van een investeerder ruimschoots is afgedekt en dat bovendien de reeds door die investeerder genomen financiële verbintenissen de continuiteïtsvooruitzichten in belangrijke mate verhogen, beslist het dat de continuïteit van de club "naar redelijke verwachtingen" verzekerd is en kent het de licentie toe.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord